اعضای شورای سیاست گذاری

رئیس شورای سیاستگذاری
دکتر مهدی جمالی نژاد
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

دبیر شورای سیاستگذاری
دکتر حجت الله غلامعلی
معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور

دبیر جشنواره
دکتر شاهین مظفری
مدیر مرکز نوآوری های هوشمند شهری شهرداری تهران

عضو شورای سیاستگذاری
دکتر اسماعیل جانعلی پور
قائم مقام اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور


عضو شورای سیاستگذاری
دکتر احمد صادقی
منتخب مردم در ششمین شورای اسلامی ری، تهران و شمیرانات و دبیر کیته شوراها و شهرداری های دفتر تشخیص مصلحت نظام

عضو شوراي سياستگذاري
دكتر حمید زادمهر
مدیرعامل شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

عضو شورای سیاستگذاری
دکتر علیرضا احمدی
رئیس شورای عالی استانها

عضو شورای سیاستگذاری
محمد حسین حسنی
رئیس سازمان قرآنی جهاد دانشگاهی

عضو شورای سیاستگذاری
دکتر حمید رضا صحراگرد
مدیر رادیو تهران

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس عابد ملکی
مدیر عامل شرکت توسعه و عمران امید

عضو شورای سیاستگذاری
محمد علی قندهاری نیا
مدیر عامل موسسه جام جم

عضو شورای سیاستگذاری
امیر حسین آل اسحاق
مدیر کل طرحهای ملی وزارت ورزش و جوانان

عضو شورای سیاستگذاری
مهدی مقسومی
مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی اسناد و کتابخانه ملی